You are here

ຂ່າວສານ

12 September 2022
ບົດອອກຂ່າວ
USAID and UNFPA Sign Agreement to Support Preparation of the 5th Population and Housing Census 2025

ອົງການ USAID ແລະ ອົງການ UNFPA ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການກະກຽມການສຳຫລວດ ພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ ຄັ້ງທີ 5 ປີ 2025

ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເດືອນສິງຫາ 2022 ອົງການພັດທະນາສາກົນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ມູນຄ່າ 500,000 ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

7 September 2022
ບົດອອກຂ່າວ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA ) ແລະ ອົງການ ຮ່ວມມືສາກົນ ສ.ເກົາຫຼີ (KOICA) ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັ
5 September 2022
ບົດອອກຂ່າວ
ການຝຶກອົບຮົມທັກສະວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ ກຸ່ມເດັກຍິງນາງນ້ອຍ ໂດຍການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ), ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶ
30 August 2022
ບົດອອກຂ່າວ
ການຮັບຮອງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານ ການຄຸ້ມຄອງ, ການປະສານງານ ແລະ ເສັ້ນທາງການສົ່ງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວ

ການຮັບຮອງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານ ການຄຸ້ມຄອງ, ການປະສານງານ ແລະ ເສັ້ນທາງການສົ່ງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ

ວັນທີ 30 ສິງຫາ 2022, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ (ຄຊກມດ) ຮ່ວມກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ (... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

29 August 2022
ບົດອອກຂ່າວ
ການລົງທຶນໃສ່ຜະດຸງຄັນຊົນເຜົ່າ ເພື່ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບແມ່ ທີ່ຢູ່ໃນສະພາບວັດທະນະທໍາພິເສດ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ການລົງທຶນໃສ່ຜະດຸງຄັນຊົນເຜົ່າ ເພື່ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບແມ່ ທີ່ຢູ່ໃນສະພາບວັດທະນະທໍາພິເສດ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ວີດາ ເປັນຜະດຸງຄັນ ອາຍຸ 28 ປີ ຈາກຊຸມຊົນອາຄາ ທີ່ມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນບົດບາດຂອງນາງ ໃນການຮັບປະກັນໃຫ້ແມ່ຍິງລາວ ຮັບຮູ້ເຖິງຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບແມ່. ຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍເມືອງ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

19 August 2022
ບົດອອກຂ່າວ
ການຮັບຮອງມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານ  ວຽກງານຕອບສະໜອງການບໍລິການເເກ່ຜູ້ທີ່ຖືກຄວາມຮຸນເເຮງ ສໍາລັບສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບ

ການຮັບຮອງມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານ ວຽກງານຕອບສະໜອງການບໍລິການເເກ່ຜູ້ທີ່ຖືກຄວາມຮຸນເເຮງ ສໍາລັບສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບ

ວັນທີ 19 ສິງຫາ 2022, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ (ຄຊກມດ) ຮ່ວມກັບ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

15 August 2022
ບົດອອກຂ່າວ
ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄວໜຸ່ມສາກົນ 2022 ສົ່ງເສີມຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງຄົນທຸກຮຸ່ນ

ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄວໜຸ່ມສາກົນ 2022 ສົ່ງເສີມຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງຄົນທຸກຮຸ່ນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 12-13 ສິງຫາ 2022. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ສົມທົບກັບສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ (LYU) ແລະ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

1 August 2022
ບົດອອກຂ່າວ
Training on Adolescents Youth Friendly Services in Savannakhet - @UNFPA

ໂຄງການ​ຮ່ວມ​​ຂອງ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ກຽດ​ສັກ​ສີ ​ແລະ ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ ຂອງ​ໄວ​ໜຸ່ມ, ຊາວ​ໜຸ່ມ ​ແລະ ຜູ້ອົບ​ພະຍົບ​

​ເພື່ອ​ໂຕ້ຕອບຕໍ່​ການ​ແຜ່​ລະບາດ​ຂອງ​ພະຍາດ​ໂຄ​ວິດ-19, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງ​ທຶນ​ສໍາລັບປະຊາກອນ​ (UNFPA), UN-HABITAT ແລະ​ ອົງການ​ສາກົນ​ເພື່ອ​ການ​ອົບ​ພະຍົບ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

22 July 2022
ບົດອອກຂ່າວ
ຄວາມຄືບໜ້າ ດ້ານສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງລາວ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນບົດລາຍງານ ຊີດໍ ໄລຍະ ທີ 10

ຄວາມຄືບໜ້າ ດ້ານສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງລາວ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນບົດລາຍງານ ຊີດໍ ໄລຍະ ທີ 10

ຮູບແບບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ (ຊີດໍ) ພວມຮ່າງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສະບັບດັ່ງກ່າວ ກໍຄື ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດປະຈຳໄລຍະທີ 10... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

19 July 2022
ບົດອອກຂ່າວ
ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປະຊາກອນໂລກ ວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2022, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປະຊາກອນໂລກ ວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2022, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2022 - ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປະຊາກອນໂລກ ໃນຫົວຂໍ້ “ຫົນທາງສູ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານປະຊາກອນ: ສະໜັບສະໜູນສິດທິ ແລະ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

Pages