You are here

ຂ່າວສານ

24 May 2022
ບົດອອກຂ່າວ
ຮູບທີ 1: ໄວໜຸ່ມຍິງຈາກໂຄງການນາງນ້ອຍໃນຂະນະຮ່ວມພິທີບາສີຮັບພອນຈາກ UNFPA, ຄຣາວ ພລາຊາ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊາ ວຽງຈັນ ແລະ ອົງການ UNFPA ຮ່ວມມືກັນສະຫນອງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ໄວຫນຸ່ມຍິງເພື່ອສົ່ງເສີມການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 23 ພຶດສະພາ 2022. ແສງຈັນ, ແສ່ວ, ໝອນ, ລອຍ ແລະ ພູວຽງ ເປັນໄວໜຸ່ມຍິງ 5 ຄົນ ທີ່ມາຈາກເມືອງເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ພວກເຂົາເດີນທາງມາຮອດ ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊາ ວຽງຈັນ ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

9 May 2022
ຄໍາຖະແຫຼງການ

ການລົງທຶນໃນຜະດຸງຄັນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ໃນຂະນະທີ່ສະຫະພັນການຜະດຸງຄັນສາກົນໄດ້ມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 100 ປີຂອງຕົນ, ທ່ານ Björn Andersson ຜູ້ອໍານວຍການພາກພື້ນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

9 May 2022
ບົດອອກຂ່າວ
100 ປີແຫ່ງຄວາມຄືບໜ້າ: ສະເຫຼີມສະຫຼອງການຜະດຸງຄັນ ແລະ ເປີດຕົວສະມາຄົມຜະດຸງຄັນລາວ

100 ປີແຫ່ງຄວາມຄືບໜ້າ: ສະເຫຼີມສະຫຼອງການຜະດຸງຄັນ ແລະ ເປີດຕົວສະມາຄົມຜະດຸງຄັນລາວ

ວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2022, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ມື້ນີ້ ສະມາຄົມຜະດຸງຄັນລາວ ຮ່ວມກັບອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ(UNFPA) ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຜະດຸງຄັນສາກົນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້: 100 ປີແຫ່ງຄວາມຄືບຫນ້າ.... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

18 April 2022
ຂ່າວສານ

ການສ້າງມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານ (SOP) ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ເຂົ້າ "ຜິດປະຕູ" ເມື່ອເວລາຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 07 ເມສາ 2022 - ອົງການ UNFPA ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຫຼາຍຂະແໜງການ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານ (SOP) ສຳລັບການຕອບໂຕ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ (GBV) ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

7 April 2022
ບົດອອກຂ່າວ

ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອົງການ UNFPA ພ້ອມທັງສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ອົງການ UN-Habitat ຮ່ວມກັນເປີດໂຄງການໃໝ່ “ເມືອງທີ່ປອດໄພກວ່າ” ຫຼື “Safer Cities”

ວັນທີ 7 ເມສາ 2022, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໄດ້ສະໜອງທຶນຈໍານວນ 833.333 ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ: “ເມືອງທີ່ປອດໄພກວ່າ: ການ​ແຊກ​ແຊງ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

29 March 2022
ບົດອອກຂ່າວ

UNFPA ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະ-ສັງຄົມ ແກ່ໄວໜຸ່ມໃນ ສປປ ລາວ

UNFPA ກໍາລັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ໄວໜຸ່ມໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບຈິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ທ່າມກາງການລະບາດຄື້ນທີ 3 ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນປະເທດ. ປອ. ກົງສີ ຈຸນລາມະນີ, ຮອງຄະນະບໍດີ ຄະນະສຶກສາສາດ ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

4 March 2022
ບົດອອກຂ່າວ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNFPA ຮ່ວມກັນລົງຢ້ຽມຢາມບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ສຸມໃສ່ຊາວໜຸ່ມ ໃນແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ລະຫວ່າງວັນທີ 24-25 ກຸມພາ 2022, ທີ່ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນປະຈໍາ ສປປ ລາວ (UNFPA) ໄດ້ຮ່ວມກັນລົງເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

3 March 2022
ບົດອອກຂ່າວ
ພະນັກງານສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈໍາປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ອັດຕະປື ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຂັ້ນຕອນການສົ່ງຕໍ່ທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ.

ອົງການ UNFPA ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຮ່ວມກັນເສີມສ້າງຄວາມຮູ້, ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ເພີ່ມທະວີການປະສານງານ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ

ວັນທີ 22 - 25 ກຸມພາ 2022, ທີ່ແຂວງຈໍາປາສັກ - ຫຼັງຈາກໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ ຈາກອົງການ UNFPA, ພະນັກງານສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ (ສສຍລ)... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

16 February 2022
ບົດອອກຂ່າວ

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ ໄດ້ລົງນາມ ແຜນວຽກ ສໍາລັບແຜນດຳເນີນງານຮອບວຽນໃໝ່ (2022-2026)

ວັນທີ 16 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2022, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ພະນະທ່ານ ປອ ສະຖາບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃໝ່, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານນາງ ມາຣຽມ ເອ ຄານ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

13 February 2022
ຂ່າວສານ

ໄວໜຸ່ມຍິງຊາວບ້ານ ຫົ່ມເສື້ອສີສົ້ມ ກໍານົດອະນາຄົດຂອງຕົນເອງ

ທີ່ບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ປະມານ 30 ກິໂລແມັດ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຊົນເຜົ່າຂະມຸ ແລະ ເຜົ່າລື້, ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

Pages