You are here

ຂ່າວສານ

29 August 2022
ບົດອອກຂ່າວ
ການລົງທຶນໃສ່ຜະດຸງຄັນຊົນເຜົ່າ ເພື່ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບແມ່ ທີ່ຢູ່ໃນສະພາບວັດທະນະທໍາພິເສດ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ການລົງທຶນໃສ່ຜະດຸງຄັນຊົນເຜົ່າ ເພື່ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບແມ່ ທີ່ຢູ່ໃນສະພາບວັດທະນະທໍາພິເສດ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ວີດາ ເປັນຜະດຸງຄັນ ອາຍຸ 28 ປີ ຈາກຊຸມຊົນອາຄາ ທີ່ມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນບົດບາດຂອງນາງ ໃນການຮັບປະກັນໃຫ້ແມ່ຍິງລາວ ຮັບຮູ້ເຖິງຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບແມ່. ຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍເມືອງ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

19 August 2022
ບົດອອກຂ່າວ
ການຮັບຮອງມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານ  ວຽກງານຕອບສະໜອງການບໍລິການເເກ່ຜູ້ທີ່ຖືກຄວາມຮຸນເເຮງ ສໍາລັບສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບ

ການຮັບຮອງມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານ ວຽກງານຕອບສະໜອງການບໍລິການເເກ່ຜູ້ທີ່ຖືກຄວາມຮຸນເເຮງ ສໍາລັບສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບ

ວັນທີ 19 ສິງຫາ 2022, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ (ຄຊກມດ) ຮ່ວມກັບ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

15 August 2022
ບົດອອກຂ່າວ
ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄວໜຸ່ມສາກົນ 2022 ສົ່ງເສີມຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງຄົນທຸກຮຸ່ນ

ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄວໜຸ່ມສາກົນ 2022 ສົ່ງເສີມຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງຄົນທຸກຮຸ່ນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 12-13 ສິງຫາ 2022. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ສົມທົບກັບສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ (LYU) ແລະ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

1 August 2022
ບົດອອກຂ່າວ
Training on Adolescents Youth Friendly Services in Savannakhet - @UNFPA

ໂຄງການ​ຮ່ວມ​​ຂອງ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ກຽດ​ສັກ​ສີ ​ແລະ ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ ຂອງ​ໄວ​ໜຸ່ມ, ຊາວ​ໜຸ່ມ ​ແລະ ຜູ້ອົບ​ພະຍົບ​

​ເພື່ອ​ໂຕ້ຕອບຕໍ່​ການ​ແຜ່​ລະບາດ​ຂອງ​ພະຍາດ​ໂຄ​ວິດ-19, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງ​ທຶນ​ສໍາລັບປະຊາກອນ​ (UNFPA), UN-HABITAT ແລະ​ ອົງການ​ສາກົນ​ເພື່ອ​ການ​ອົບ​ພະຍົບ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

22 July 2022
ບົດອອກຂ່າວ
ຄວາມຄືບໜ້າ ດ້ານສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງລາວ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນບົດລາຍງານ ຊີດໍ ໄລຍະ ທີ 10

ຄວາມຄືບໜ້າ ດ້ານສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງລາວ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນບົດລາຍງານ ຊີດໍ ໄລຍະ ທີ 10

ຮູບແບບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ (ຊີດໍ) ພວມຮ່າງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສະບັບດັ່ງກ່າວ ກໍຄື ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດປະຈຳໄລຍະທີ 10... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

19 July 2022
ບົດອອກຂ່າວ
ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປະຊາກອນໂລກ ວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2022, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປະຊາກອນໂລກ ວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2022, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2022 - ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປະຊາກອນໂລກ ໃນຫົວຂໍ້ “ຫົນທາງສູ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານປະຊາກອນ: ສະໜັບສະໜູນສິດທິ ແລະ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

11 July 2022
ບົດອອກຂ່າວ
Celebration of World Population Day

ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປະຊາກອນໂລກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 11 ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2022 – ໃນມື້ນີ້, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນປະຊາກອນ (UNFPA), ຮ່ວມກັບບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສຳຄັນໃນ ສປປ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

6 July 2022
ຄໍາຖະແຫຼງການ
ແມ່ ແລະ ລູກນ້ອຍ ທີ່ ບ້ານ ພູໂອມ, ເມືອງ ນາໝໍ້, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ເຫັນໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກເບິ່ງເຫັນ: ວິກິດການ ການຖືພາໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ

ແມ່ ແລະ ລູກສາວ ນາງ ລິຊາ ແລະ ນາງ ແອັກເນສ ທີ່ອາໃສຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂະຫນາດນ້ອຍແຄມທະເລໃນ ເຊັນ ເບີນາດ (St. Bernard) ປະເທດ ຟີລິບປິນ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

22 June 2022
ບົດອອກຂ່າວ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, 21-22 ມິຖຸນາ 2022

ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາລະດັບຊາດຕໍ່ການວາງແຜນຄອບຄົວ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, 21-22 ມິຖຸນາ 2022 – ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ເຊິ່ງແມ່ນ ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ແລະ ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ໄດ້ຮັບສະໜັບສະໜູນຈາກກອງທຶນ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

6 June 2022
ບົດອອກຂ່າວ
UNFPA ແລະ ອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ ຮ່ວມມືເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນຫຼາຍດ້ານ

UNFPA ແລະ ອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ ຮ່ວມມືເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະການບໍລິການສະໜອງເລືອດ, ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ກຽມພ້ອມຮັບມືຕໍກັບໄພພິບັດ

ວັນທີ 03 ມິຖຸນາ 2022, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ແລະ ອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ (LRC)... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

Pages