ຫຼ້າສຸດ
ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ພາກັນເຕົ້າໂຮມຢູ່ປະຕູໄຊ ເພື່ອຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ
ບົດອອກຂ່າວ
ວັນທີ 25 ພະຈິກ 2022, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ - ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ) ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ (ສຍລ), ຮ່ວມກັບ ອົງການ UNFPA, UNDP, Plan International ແລະ ສະມາຄົມນ້ຳໃຈ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈຸດປະກາຍປະຕູໄຊ ໃຫ້ເປັນສີສົ້ມ​ເພື່ອ​ລະ​ນຶກເຖິງ​ ວັນ​ສາ​ກົນ​ເພື່ອ​ລຶບ​ລ້າງ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຕໍ່​ແມ່​ຍິງ.
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ນຳພາກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບພາກສວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄັ້ງທີ 3 ເພື່ອກະກຽມການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ຄັ້ງທີ 5 ຂອງ ສປປ ລາວ
ບົດອອກຂ່າວ
ວັນທີ 17 ພະຈິກ 2022, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ - ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (MPI), ຮ່ວມກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນຂອງ (UNFPA), ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຄັ້ງທີ 3 ເພື່ອກະກຽມການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ງປະເທດ ຄັ້ງທີ 5 (PHC). ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບແຜນການກະກຽມ ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 5 ປີ 2025, ເຊິ່ງລວມມີ...
ເປົ້າໝາຍການລົງທຶນໃສ່ມະນຸດຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ: ສ້າງອະນາຄົດທີ່ສົດໃສໃຫ້ກັບທຸກຄົນ | UNFPA Laos
Video
ເປົ້າໝາຍການລົງທຶນຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນການສ້າງອະນາຄົດອັນສົດໃສໃຫ້ກັບຄົນທຸກຄົນ. ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ ເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າຊົມເຊີຍ ແລະ ຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ແມ່ນດີຂຶ້ນຈາກການລົງທຶນ ແລະ ການສຶກສາ. ໃນຂະນະທີ່ ສປປ ລາວ ປະເຊີນກັບການປ່ຽນແປງດ້ານປະຊາກອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ມັນເປັນໂອກາດທີ່ດີເພື່ອໄດ້ຮັບການປັນຜົນທາງດ້ານປະຊາກອນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຈຳນວນປະຊາກອນໜຸ່ມ ແລະ ກຸ່ມອາຍຸເກນທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກຢ່າງເໝາະສົ...